Professionell byggkonsult sedan 1966!

AB Byggbesked

AB Byggbesked har verkat som byggkonsult i Stockholmsregionen sedan 1966. AB Byggbesked är en engagerad och tillförlitlig samarbetspartner som hjälper professionella fastighetsägare inom privat- och offentligsektor med alla formera av projekt inom bygg-, anläggning samt installation.
Våra tjänster sträcker inom områdena ny-, ombyggnation, ROT-uppdrag samt Hyresgästanpassningar.
 

De tjänster vi erbjuder är följande:

Projekt- och byggledning
Projekteringsledning
Installationssamordning
Kostnadsberäkningar- och kalkylering
BAS-P uppdrag
Kontrollansvar enligt PBL
Bygg besiktningar med certifierad besiktningsman