• NobelCenter
  • Kvarnholmen

Välkommen till AB Byggbesked

AB Byggbesked

Bolaget startades1966 och har sedan dess bedrivits i form av ett mindre konsultföretag. För närvarande är vi sex ingenjörer och en administratör.


Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är:

            · Projekt- och byggledning

            · Projekteringsledning

            · Installationssamordning

            · BAS P

            · KA Uppdrag

            · Besiktningar

            · Kostnadsberäkningar